Rajavalvonta

Rajavalvonta

Rajavalvonta
Rajavartiolaitos ylläpitää rajavalvonnalla rajajärjestystä ja rajaturvallisuutta.

Rajavalvonta merialueella
Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen valvontaa merialueella.

Rajavyöhyke 
Rajavyöhyke ja siellä tarvittavat luvat.

Schengen
Schengenin säännöstön tarkoituksena on helpottaa henkilöiden vapaata liikkumista Euroopan unionin alueella.