Sähkölaiteturvallisuus-videot

Sähkölaiteturvallisuusvideot

Kodin turvallisuus
Monipuolisesti käsiteltyjä kodin turvallisuuteen liittyviä lyhyitä videoita.

Sähkölaitepalot
Tukesin kokoamat videot sähkölaitepaloista ja sammutuspeitteen käytöstä.

Toiminta sähkölaitepalotilanteessa
Kuinka kuuluu toimia, jos sähkölaitteessa syttyy tulipalo?