Pelastustoimen uutiset

Pelastusalan yhteistyö Itämeren alueella

Sisäministeriö edustaa Suomea Itämeren turvallisuusalan toimintaohjelman ohjausryhmässä (PA Secure), joka on yksi kolmestatoista EU:n strategiaa toteuttavasta toimielimestä Itämeren alueella (EU Strategy for the Baltic Sea ...